În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

 

Documentația de atribuire cuprinde următoarele atașamente:

 

1. Proiectul hotărârii de consiliu privind aprobarea studiului de oportunitate, modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate .

2. Proiectul raportului de specialitate care fundamentează proiectul hotărârii de consiliu.

3. Studiul de oportunitate.

4. Proiectul contractului de delegare.

5. Anexele la proiectul contractului de delegare.

 

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

- pe site-ul Primăriei Borș - primariabors.ro

- la sediul Primăriei Borș

 

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare până în data de 11 aprilie 2019.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 22 martie 2019.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

- prin email peadresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

- prin fax la nr.0259 417 291

- prin poștă pe adresa comuna Borș, sat Borș, nr. 200

 

 

1-2. Proiect si Raport de specialitate Bors
3. Studiul de oportunitate
4. Proiectul contractului de delegare
5. Anexa contract 2.2.2- a-II-a parte
5. Anexa contract 2.2.2- a-III-a parte
5. Anexa contract 2.2.2- prima parte
5. Anexe contract 1-2.1
5. Anexe contract 14-17
5. Anexe contract 3.1-4.3
5. Anexe contract 4.4-13