Societăţi subordonate Primăriei Borş sunt următoarele:

SC Agrement Borş

SC Reosal SA

SC Apă Canal Nord Vest