Bilant descarca
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI descarca
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI descarca
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE descarca
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE descarca

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

descarca

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

descarca
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL descarca
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
descarca