Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

descarca
Bilant descarca
Cheltuieli autofinantate descarca
Executia cheltuieli descarca
Executia venituri  descarca
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE descarca 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

descarca 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

descarca 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

descarca 

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

descarca 
SITUATIA ACTIVELOR AMORTIZABILE descarca
SITUATIA ACTIVELOR AMORTIZABILE 2 descarca 
 SITUATIA ACTIVELOR NEAMORTIZABILE descarca 
 SITUATIA ACTIVELOR NEAMORTIZABILE 2 descarca
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL descarca