Ordin pentru aprobarea condițiilor de participare și desfășurarea a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu - Serviciul Buget, finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș, județul Bihor și numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor

 

 

descarca