A tanácshatározatok csak román nyelven érhetőek el:


  

05/2014 HCL privind acordarea unor facilitatii si graduitatii pentru serviciul de transport public local prestat de operatorul SC OTL SA (DESCARCĂ / ARATĂ)


     ANEXA /05/2014 HCL REGULAMENT deacordare a facilitatilor pentru categoriile de persoane beneficiare la transportul public local de calatori (DESCARCĂ / ARATĂ)


11/2014 HCL privind aprobarea utilizarii fondului de rulment pe anul 2014 (DESCARCĂ / ARATĂ)


16/2014 HCL privind aprobarea bugetului comunei Bors pe anul 2014 (DESCARCĂ / ARATĂ)


17/2014 HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC TRANSPREST SERV SA pe anul 2014 (DESCARCĂ / ARATĂ)


     ANEXA/17/2014 HCL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli (DESCARCĂ / ARATĂ)


18/2014 HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC APA CANAL SA (DESCARCĂ / ARATĂ)


 19/2014 HCL privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuala din partea comunei Bors pentru "ASC VIITORUL BORS" (DESCARCĂ / ARATĂ)