A Tanács felépítése 2012- ből

DSCN3071

 

Nr.

Nume si Prenume Aparenţa politică Comisia de specialitate
1 Bőr Coloman U.D.M.R. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico sociale. Buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agriculturii, gospodăriei comunale, protecţia mediului, servicii şi comerţ
2 Lőrincz Lajos U.D.M.R.
3 Bondár Iuliu U.D.M.R.
4 Paul János Tivadar U.D.M.R.
5 Szátán György U.D.M.R.
6 Bihari Zsolt U.D.M.R.
7 Curpaş Mihai U.D.M.R. Comisia de specialitate pentru aministraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor
8 Lukács Ibolya U.D.M.R.
9 Kabai Vinţenţiu U.D.M.R.
10 Kakócz Ludovic A. U.D.M.R.
11 Retek Emilía U.D.M.R. Comisia de specialitate privind activităţi culturale, învăţământ, sănătate, familie
12 Ambrus Zsuzsa U.D.M.R.
13 Rácz Gál Szabolcs U.D.M.R.

 

A köszönet hangján

Köszönetet kell mondanunk minden Bors községi lakosnak, akik június 10-én elmentek szavazni és szavazatukkal hozzájárultak Borsi Községi Tanács sikeréhez. Immár harmadik alkalom, amikor csak R.M.D.Sz –es  tanácsosok vezetik községünket, mi dönthetünk saját sorsunkról a következő négy évben.

Meg merem kockáztatni azt, hogy kijelentem, egész Romániában nincs hasonló település ahol a helyzet hasonló, vagyis 13 tanácsosi helyből 13-at az R.M.D.Sz.- es tanácsosok vittek el, de ez az önök érdeme. Nagyon jól eső érzés látni amint a község polgárai felelősséget éreznek a közösségük iránt, ahol élnek, eljönnek szavazni, és tanúbizonyságot tesznek magyarságukról és eme közösség fennmaradása mellet. 

Köszönet minden egyes magyar voksért. Végre fel kell ébredni: csak egy közös úton érhetünk célba. Nincs több magyar út itt Erdélyben és a Partiumban.

Jó dolgozni egy olyan tanáccsal, ahol csak a község érdeke létezik, nincsenek benne olyan tanácsosok, akik egyéni érdekből kerékkötői a község fejlődésének.

Jó és felemelő érzés itt magyarnak lenni, itt ahol az őseink is éltek és dolgoztak. Tovább szeretném vinni a megkezdett munkát és további megvalósításokat szeretnék létrehozni a község területén. Mindez nem lenne lehetséges az önök bizalma és támogatása nélkül. Köszönöm mindanyuk támogatását és bizalmát.

Bátori Géza

Bors Község Polgármestere

2012