Declaratii de avere si de interese - Primaria Bors 2014

 Nume si Prenume Functia   Unitatea Declaratie de avere Declaratie de Interese
BATORI GEZA PRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca
LORINCZ LAJOS VICEPRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca 
ZBÂRCEA ADRIAN SECRETAR la COMUNA BORS    descarca  descarca 
BALLA PIROSKA SEF.SERV.BUGET FINANTE CONTAB.  la COMUNA BORS    descarca  descarca 
SOBIESCHI ADRIAN MIHAI REFERENT URBANISM  la COMUNA BORS   descarca descarca 
PANTEA DUMITRU REFERENT FINANCIAR  la COMUNA BORS    descarca  descarca 
SANYO ILEANA INSPECTOR BUGET FINANTE CONTAB. la COMUNA BORS     descarca descarca 
KAKOCZ EMILIA INSPECTOR FINANCIAR  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
LILE GEORGETA CONSILIER ACHIZITII PUBLICE  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
GARAI VIORICA INSPECTOR RESURSE UMANE  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
SZEKELY MARIA CONSILIER AS.SOCIALA  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
LACZIKO MAGDALENA CONSILIER AS.SOCIALA  la COMUNA BORS descarca  descarca 
SOOS ANNAMARIA  CONSILIER  la COMUNA BORS   descarca descarca 
BARABAS ILDIKO ETELKA EXPERT TOPOGRAF la COMUNA BORS descarca  descarca 
PALCUT C. MONICA INSPECTOR FINANCIAR la COMUNA BORS descarca  descarca 
LUCACI SANDOR ATTILA REFERENT RQM  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
LORINCZ MAGDOLNA CONSILIER SPCLEP BORS  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
SZOTTER VIORICA CONSILIER SPCLEP BORS  la COMUNA BORS  descarca  descarca 
CSIGER LASZLO ROBERT ADMINISTRATOR  la SC APA CANAL BORS SA SC TRANS PREST SERV BORS SA   descarca descarca 

 

 Nume si Prenume Functia   Unitatea Declaratie de avere Declaratie de Interese
BATORI GEZA PRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca
LORINCZ LAJOS VICEPRIMAR la COMUNA BORS     descarca descarca 
RACZ GAL SZABOLCS CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS  descarca descarca 
SZATAN GYORGY CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
RETEK EMILIA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
HEGYESI LASZLO CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
LUKACS IBOLYA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
PAUL IANOS TIVADAR CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
BOR LEVENTE CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
CURPAS MIHAI CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
BONDAR IULIU GAVRIL CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
BIHARI ISTVAN ZSOLT CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
KAKOCZ LUDOVIC CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
AMBRUS ZSUZSA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORS descarca  descarca 
ZBÂRCEA ADRIAN SECRETAR la COMUNA BORS    descarca  descarca 

Declaratii de avere si de interese - Primaria Bors

2015 

 

Nume si prenume Functia / Unitatea Declaratia de avere Declaratia de interese
BÁTORI GÉZA PRIMAR COMUNA BORŞ,  descarca  descarca
LŐRINCZ LAJOS VICEPRIMAR COMUNA BORŞ

descarca

descarca
ZBARCEA ADRIAN DANIEL SECRETAR COMUNA BORŞ descarca  descarca 
BALLA PIROSKA SEF SERV.BUGET FINANTE CONTABILITATE la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
SANYO ILEANA INSPECTOR FIN.CONTABILITATE la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
KAKOCZ EMILIA INSPECTOR FINANCIAR la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
PANTEA DUMITRU REFERENT FINANCIAR la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
BARABAS ILDIKO ETELKA EXPERT TOPOGRAF la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
BIRO EMILIA INSPECTOR FINANCIAR la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
GARAI VIORICA INSPECTOR R.U. la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
IGNATESCU LIVIU OVIDIU CONSILIER AL PRIMARULUI la COMUNA BORS descarca  descarca 
LACZIKO MAGDALENA CONSILIER ASIST.SOCIALA la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
LILE GEORGETA CONSILIER ACHIZITI PUBLICE la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
LORINCZ MAGDOLNA CONSILIER SPCLEP, la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
LUCACI SANDOR ATTILA  REFERENT RQM la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
PALCUT CORNELIA MONICA INSPECTOR FINANCIAR, la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
ROBEL PETER INSPECTOR URBANISM la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
SOOS ANNAMARIA MELINDA CONSILIER la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
SZEKELY MARIA CONSILIER ASIST.SOCIALA la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
SZOTTER VIORICA CONSILIER SPCLEP BORS la COMUNA BORŞ descarca  descarca 
CSIGER LASZLO ROBERT ADMINISTRATOR la SC APA CANAL BORS SA şi la SC TRANS PREST SERV BORS SA descarca  descarca 

 

Nume si prenume Functia / Unitatea Declaratia de avere Declaratia de interese
AMBRUS ZUZSA CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ  descarca  descarca
BIHARI ISTVAN ZSOLT CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
BONDAR IULIU GAVRIL CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
BOR LEVENTE CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
CURPAS MIHAI CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
HEGYESI LASZLO-JOZSEF CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
KAKOCZ LUDOVIC ALEXANDRU CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
LUKACS IBOLYA CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
PAUL IANOS TIVADAR CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
RACZ GAL SZABOLCS CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
RETEK EMILIA CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
SZATAN GYORGY CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 

 

 Arhiva 2012 - Arhiva 2013 - Arhiva 2014

 

Organizarea dezbaterilor publice pentru proiectul Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria.

 În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunta publicul despre organizarea dezbaterilor publice a documentatiei  de evaluare a impactului asupra mediului elaborata pentru acest proiect. Dezbaterile publice vor avea loc la in datele de 28 Septembrie 2015 in Oradea, 29 Septembrie in Timisoara si 30 Septembrie 2015 in Bucuresti.

Informatii  referitoare la ora si locatiile reuniunilor de dezbatere publica vor fi anuntate pe pagina de internet a MMAP, de indata ce vor fi stabilite.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii justificate privind documentatia afisata spre consultare, la sediul  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in Bulevardul Libertatii, nr.12, sector 5, Bucuresti, sau la adresa de e-mail: mihaela.macelaru@mmediu, pana la data data organizarii dezbaterilor publice.

Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria

În cadrul procedurii evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră derulată în conformitate cu prevederile Convenției Espoo pentru proiectul „Înființarea noilor blocuri de centrală atomoelectrică la centrala de la Paks – Ungaria”, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria notificarea/scrisoarea privind continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontieră însotiță de o serie de documente. În acest sens, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente primite de la partea maghiară:
o    Official notification of the Hungarian Ministry of Agriculture according to the Espoo Convention on starting the EIA procedure of the project” Construction of new nuclear power plant blocks Packs NPP II”-  în lb engleză;
o    Catalogue of the available documents; 
o    Preliminary documentation on archaeology and emission limits - în lb. maghiară;
o    Raportul EIA – în limba engleză;
o    Raportul EIA - în limba maghiară;
o    Sumarul non-tehnic – în limba engleză, maghiară și germană;
o    Capitole din raportul EIA privind procedura transfrontieră - în limba engleză, maghiară și germană;
o    Completarea documentației la cerința autorităților de mediu - în limba engleză, maghiară și germană;
o    Anexa la Raportul EIA, Raportul privind zgomotul -  EIA Report Noise– în limba maghiară;
o    Raport privind calibrarea zgomotului -EIA Report Calibration Noise – în limba maghiară;
o    Raport privind Calibrarea vibraților - EIA Report Calibration vibration- în limba maghiară;
o    Raport privind calcularea zgomotului -EIA Report Noise Calculation –în limba maghiară;
o    Raportul EIA datele privind zgomotul -EIA Report Noise data – în limba maghiară;
o    Raportul EIA privind calcularea vibraților -EIA Report Vibration Calculation – în limba mahgiară;
o    Raportul EIA datele privind vibrațiile - EIA Report Vibration data – in limba maghiara;
o    Raportul EIA studiul de referință privind vibrațiile și zgomotul- EIA Report Vibration noise baseline survey – în limba maghiară.

Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016  descarca

R E G U L A M E N T
DE ORDINE INTERIOARĂ


Comuna Borş, ca autoritate a Administraţiei publice locale, în îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este o structură funcţională cu activitate permanentă constituită din Primar, Viceprimar, Secretarul unităţii administrativ teritoriale şi aparatul de specialitate al Primarului, denumit
ă Primărie. Ea duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, exercită prerogativele conferite prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative speciale şi soluţionează, în condiţiile legii, probleme curente ale colectivităţii locale. 

 

descarca

Declaratii de avere si de interese - Primaria Bors

2016 

 

Nume si prenume Functia / Unitatea Declaratia de avere Declaratia de interese
BÁTORI GÉZA PRIMAR COMUNA BORŞ,  descarca  descarca

CSIGER LÁSZLÓ RÓBERT

VICEPRIMAR COMUNA BORŞ

descarca

descarca
ZBARCEA ADRIAN DANIEL SECRETAR COMUNA BORŞ descarca  descarca 
SANYO ILEANA SEF SERV.BUGET FINANTE CONTABILITATE
descarca  descarca 
KAKOCZ EMILIA INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE descarca  descarca 
PANTEA DUMITRU REFERENT IMPOZITE SI TAXE descarca  descarca 
BARABAS ILDIKO ETELKA EXPERT TOPOGRAF  descarca  descarca 
BIRO EMILIA INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE descarca  descarca 
GARAI VIORICA INSPECTOR RESURSE UMNANE descarca  descarca 
IGNATESCU LIVIU OVIDIU CONSILIER AL PRIMARULUI descarca  descarca 
LACZIKO MAGDALENA CONSILIER ASIST.SOCIALA descarca  descarca 
LILE GEORGETA CONSILIER ACHIZITI PUBLICE descarca  descarca 
LORINCZ MAGDOLNA CONSILIER SPCLEP BORŞ descarca  descarca 
LUCACI SANDOR ATTILA  REFERENT RQM descarca  descarca 
PALCUT CORNELIA MONICA INSPECTOR IMPOZITE SI TAXE descarca  descarca 
ROBEL PETER INSPECTOR URBANIST descarca  descarca 
SOOS ANNAMARIA MELINDA CONSILIER descarca  descarca 
SZEKELY MARIA CONSILIER ASIST.SOCIALA descarca  descarca 
SZOTTER VIORICA CONSILIER SPCLEP BORS descarca  descarca 

 

Nume si prenume Functia / Unitatea Declaratia de avere Declaratia de interese
BIHARI ISTVÁN ZSOLT CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
BOCSARDI ERNŐ CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ  descarca  descarca 
BONDÁR TAMÁS CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
BŐR LEVENTE CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
CRISTEA ADRIANA-GRETA CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 

HEGYESI LÁSZLÓ-JÓZSEF

CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
KAKÓCZ LUDOVIC ALEXANDRU CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
NAGY-MÁTÉ ENIKŐ CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
RETEK EMILIA CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
RICHTER IOSIF CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca descarca
SZÁTÁN GYÖRGY CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
SZILÁGYI MIKLÓS CONSILIER la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca descarca

 

 Arhiva 2012 - Arhiva 2013 - Arhiva 2014 Arhiva 2015 

 

Către: Agentii economici de pe raza Unitatii administrativ- teritoriale Bors.

Referitor: Indeplinire masuri stabilite prin avizele si autorizatiile necesare pentru functionarea activitatilor economice.

 

In considerarea prevederilor legale, autorizatiile/avizele de functionare a agentilor economici  se elibereaza/vizeaza anual, pana la data de 31 martie a anului in curs.

 

Mentionam ca avizarea/autorizarea este obligatorie numai pentru activitatile prevazute in Cod CAEN anexat .

Pentru evitarea unor stari de pericol la cladirile/spatiile in care se desfasoara activitati economice, va solicitam ca in termen rezonabil, sa va prezentati la sediul Primariei Bors din localitatea Bors nr.200 cu urmatoarele documente:

 

-Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comercial(ORC); Certificat constatator ORC; Extras de registru ORC (dacă este cazul); 

-Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile al spaţiului supus autorizarii si acte doveditoare in cazul schimbarii destinatiei fata de destinatia initiala.

-Contract de închirierea/comodat cu proprietarul spaţiului, dacă este cazul;

-In cazul in care spatiul comercial are o destinatie determinata (in vederea desfasurarii comertului cu amanuntul) iar solicitarea urmareste autorizarea activitatii de alimentatie publica sau a orarului de functionare peste ora 22.00, se va atasa la dosar acordul manifestat in scris al vecinilor direct afectati.

-Planul punctului de lucru întocmit de un proiectant autorizat doar pentru unităţi de alimentaţie publica si pt. societăţi care desfăşoară activitate de comerţ cu ridicata şi amănuntul la aceeaşi adresa;

-Autorizaţii de functionare/certificate de conformitate (mediu, pompieri, sanepid, sanitar- veterinar etc.) sau adrese de negatie, că nu sunt necesare acele avize/autorizatii.

In cazul in care exista anumite lipsuri sau deficiente se vor acorda termene de remediere a acestora. >> descarca in format pdf + codurile CAEN <<

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA PĂŞUNATULUI

SI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR SI AL PĂŞUNILOR

PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI BORŞ 

 

descarca