Anunț concurs

 


Comuna Borș cu sediul în: loc. Borș, nr. 200, jud. Bihor în baza HG 611/2008, pentru aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post temporar vacant, de funcție publică, pe perioada determinată:

Denumirea postului - Inspector, grad profesional asistent, clasa de salarizare 27  în cadrul comp. Urbanism și amenajarea teritoriului comuna Borș.

 

Condiții generale de participare la concurs: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 al Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniile arhitectură/urbanism/construcții:

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an    

- cursuri de operare pe calculator absolvite cu diplomă/certificate.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

Proba scrisă:- data de 18.07.2016, ora 10ºº, la sediul comuna Borș

Interviu:- data de 20.07.2016, ora 14ºº, la sediul comuna Borș

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  08 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III-a, respectiv până la data de 14.07.2016, la comp. resurse umane comuna Borș,

Relații suplimentare se pot obține la sediul comunei Borș sau tel.0259316155 int. 24, secretar comisie concurs.

                                                                                                

Comuna Bors: azi si 250 de ani in urma

 

Primăria Borş este singura din România

care construieşte un parc solar fotovoltaic


Comuna Bors din judeţul Bihor este prima instituţie publică din România care va începe construcţia propriului parc solar fotovaltaic. Acest lucru se va întâmpla de anul viitor, în comuna Biharia.

În satul bihorean Santăul Mare va începe, anul viitor, construcţia unui parc voltaic. Nu mai puţin de 5 hectare vor fi împânzite de panourile solare, parcul urmând să fie finalizat în 17 luni.

fotovoltaic 34505400În primii cinci ani energia produsă nu va putea fi vîndută, dar se vor acoperi cheltuielile cu acel consum de energie necesar iluminatului public, funcţionării staţiilor de epurare etc. Parcul se construieşte printr-un proiect cu finanţare nerambursabilă. Valoarea proiectului cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, se ridică la 19,7 milioane lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 15,6 milioane lei. Vor fi montate 4.168 de panouri, iar energia solară captată se va transforma în energie electrică, care la rândul ei va fi folosită pentru nevoile comunităţii. Construcţia va avea o capacitate de producţie a energiei electrice de 1 MWH, iar pe oră un panou va produce 240 W.

“Din păcate randamentul este foarte scăzut, de 15-18%. Însă chiar şi cele mai moderne sisteme au un randament scăzut”, a precizat Lucaci Sandor, managerul de proiect.

Investiţia care se realizează în comuna Borş, se încadrează în directivele europene care prevăd ca România să valorifice 20% din energia regenerabilă şi va demara în primăvara anului viitor, momentan administraţia lansând licitaţia privind proiectul tehnic.

În primii cinci ani, cum este un proiect finanţat pe fonduri europene, comuna nu poate să vândă energia produsă, doar să realizeze o compensaţie. Însă, după acest termen, pe an ar putea să încaseze la buget 500.000 de euro.

Nevoia de a avea în comună o astfel de investiţie a şi pornit de la cheluielile mari pe care administraţia locală le are, alocând 5-6% din buget pentru factura de energie, adică 50.000 de lei/lună.

“Este primul proiect de acest fel demarat de o instituţie publică în România”, a mărturisit primarul Batori Geza.