Componenta Consiliului Local - din 2016


 

1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico- sociale. Buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agriculturii, gospodăriei comunale, protecția mediului, servicii și comerț:


- Richter Iosif - P.P.M.T.
- Bocsardi Ernő - U.D.M.R.
- Szátán György - U.D.M.R.
- Bondár Tamás - U.D.M.R.

 


 

2. Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:

- Szilágyi Miklos - U.D.M.R.
- Bőr Levente - U.D.M.R.
- Kakocz Ludovic - U.D.M.R.
- Cristea Adriana - U.D.M.R.

 


 

3. Comisia de specialitate privind activități culturale, învățământ, sănătate, familie:

- Retek Emilia - U.D.M.R.
- Nagy Maté Enikő - U.D.M.R.
- Csiger László Robert - U.D.M.R.