Către: Agentii economici de pe raza Unitatii administrativ- teritoriale Bors.

Referitor: Indeplinire masuri stabilite prin avizele si autorizatiile necesare pentru functionarea activitatilor economice.

 

In considerarea prevederilor legale, autorizatiile/avizele de functionare a agentilor economici  se elibereaza/vizeaza anual, pana la data de 31 martie a anului in curs.

 

Mentionam ca avizarea/autorizarea este obligatorie numai pentru activitatile prevazute in Cod CAEN anexat .

Pentru evitarea unor stari de pericol la cladirile/spatiile in care se desfasoara activitati economice, va solicitam ca in termen rezonabil, sa va prezentati la sediul Primariei Bors din localitatea Bors nr.200 cu urmatoarele documente:

 

-Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comercial(ORC); Certificat constatator ORC; Extras de registru ORC (dacă este cazul); 

-Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile al spaţiului supus autorizarii si acte doveditoare in cazul schimbarii destinatiei fata de destinatia initiala.

-Contract de închirierea/comodat cu proprietarul spaţiului, dacă este cazul;

-In cazul in care spatiul comercial are o destinatie determinata (in vederea desfasurarii comertului cu amanuntul) iar solicitarea urmareste autorizarea activitatii de alimentatie publica sau a orarului de functionare peste ora 22.00, se va atasa la dosar acordul manifestat in scris al vecinilor direct afectati.

-Planul punctului de lucru întocmit de un proiectant autorizat doar pentru unităţi de alimentaţie publica si pt. societăţi care desfăşoară activitate de comerţ cu ridicata şi amănuntul la aceeaşi adresa;

-Autorizaţii de functionare/certificate de conformitate (mediu, pompieri, sanepid, sanitar- veterinar etc.) sau adrese de negatie, că nu sunt necesare acele avize/autorizatii.

In cazul in care exista anumite lipsuri sau deficiente se vor acorda termene de remediere a acestora. >> descarca in format pdf + codurile CAEN <<