EXTRAS DIN PROCEDURI DE AUTORIZARE/AVIZARE- 2016 in baza OG 99/2000 (A) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 
Obiectul activităţilor de comercializare –care vor fi autorizate/avizate- îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr. 3 la Ordonanţa 99/2000, anexata; 
Avizul/Acordul de funcționare va fi solicitat de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și prestări de servicii (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale altele decat codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive).
Avizul/Acordul de funcționare se emite la solicitarea persoanei interesate, exclusiv pentru activitățile comerciale declarate de către agenții economici. La eliberare a avizului/acordului de funcționare se vor anexa documentele de pe verso-ul cererii de autorizare/avizare, in functie de activitatea desfasurata
În cazul în care se solicită orar de funcționare, între orele 22,00 – 8,00 se va prezenta  acordul tuturor vecinilor direct afectați în plan orizontal și plan vertical.
 
Primarul Comunei Bors la propunerea Comisiei constituita in acest sens emite una dintre urmatoarele:
 
1. ACORD pentru exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau, după caz, sezonier.
2. AVIZ DE FUNCTIONARE pentru activitatile comerciale altele decat codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive).
3. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE pentru activitatile comerciale cu codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a barurilor și 932 – alte activități recreative și distractive).
 
Anexăm:

 

Model: Cerere avizare / autorizare:

descarca

 

Coduri CAEN supuse autorizarii/avizarii- anexa 3 din OG 99/2000,

descarca

 

Conditii de autorizare PSI

descarca

 

Conditii de autorizare sanitara.

descarca
 
,