Anunț concurs

 


Comuna Borș cu sediul în: loc. Borș, nr. 200, jud. Bihor în baza HG 611/2008, pentru aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificări și completări ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post temporar vacant, de funcție publică, pe perioada determinată:

Denumirea postului - Inspector, grad profesional asistent, clasa de salarizare 27  în cadrul comp. Urbanism și amenajarea teritoriului comuna Borș.

 

Condiții generale de participare la concurs: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 54 al Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: superioare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniile arhitectură/urbanism/construcții:

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an    

- cursuri de operare pe calculator absolvite cu diplomă/certificate.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

Proba scrisă:- data de 18.07.2016, ora 10ºº, la sediul comuna Borș

Interviu:- data de 20.07.2016, ora 14ºº, la sediul comuna Borș

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  08 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III-a, respectiv până la data de 14.07.2016, la comp. resurse umane comuna Borș,

Relații suplimentare se pot obține la sediul comunei Borș sau tel.0259316155 int. 24, secretar comisie concurs.